KONTENERY NA tworzywA sztucznE WAŁBRZYCH, śWINDICA, JAWOR

Odbieramy tworzywa sztuczne

Zajmujemy się odbiorem oraz skupem wszelkiego rodzaju tworzyw sztucznych, bez względu na ich stan oraz ilość. Jesteśmy firmą, która zapewnia kompleksową pomoc i obsługę swoich klientów w zakresie sprzedaży, skupu oraz odbioru odpadów, w których skład wchodzą tworzywa sztuczne. Nasza oferta jest skierowana szczególnie do klientów z sektora przemysłowego oraz przedsiębiorstw komunalnych. Współpracujemy także z instytucjami publicznymi, które zajmują się segregacją oraz utylizacją odpadów sztucznych i plastikowych.

Tworzywa sztuczne powstają w wyniku przetwórstwa ropy naftowej, co oznacza, że często mogą być wysoce toksyczne i szkodliwe dla środowiska naturalnego, a także zdrowia człowieka.

Odpady powstają także z wytłaczania gumy lub produkcji opakowań produktów przemysłowych. Zaznaczamy, iż proces biodegradacji tego typu odpadów przebiega bardzo powoli, w zależności od wykorzystanego materiału. Z tego względu zajmujemy się kompleksowo usługą utylizacji tworzyw sztucznych, zaczynając od ich bezpośredniego odbioru od klienta, a kończąc na transporcie do miejsca ich przetwórstwa i utylizacji.

tworzywa sztuczne

Rodzaje odpadów z tworzyw sztucznych

Do najpopularniejszych rodzajów odpadów należą:

  • PET – politereftalan etylenu
  • PE – polietylen
  • PP – polipropylen
  • PVC – polichlorek winylu
  • PS – polistyren

Czy warto pozbywać się tworzyw sztucznych?

Warto sprzedawać nadmiar tworzywa sztucznego, który zalega w danym miejscu jako odpady, które nie ulegają szybkiej degradacji, ponieważ można przyczynić się do polepszenia poziomu ochrony środowiska. Wybierając naszą firmę, można mieć pewność, że cały proces odbioru, skupu oraz utylizacji tworzywa sztucznego będzie przeprowadzony z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz zgodnie z założeniami ministerstwa ochrony środowiska.

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Sprzedaż tworzywa sztucznego to nie tylko dodatkowy zarobek, ale także pozbycie się problemu, który powoduje spore zanieczyszczenia w środowisku naturalnym. Wybór naszych usług to bezpieczeństwo oraz pewność, że cały proces utylizacji jest przeprowadzany zgodnie z prawem oraz z użyciem najnowszych technologii, umożliwiających przetwórstwo plastiku i innych materiałów, które nie są biodegradowalne. Zaznaczmy, iż kompleksowo odbieramy towar od naszych klientów oraz przekazujemy go do miejsca utylizacji oraz przetwórstwa, do ponownego wykorzystania.

Jak wygląda proces skupu tworzyw sztucznych?

Skupujemy niemal każdy rodzaj odpadów wyprodukowanych z tworzywa sztucznego. Pierwszym etapem skupu jest kontakt klienta z naszym przedsiębiorstwem. Zajmujemy się skupem posortowanych surowców ze względu na ich rodzaje np. beczki, chemia gospodarcza oraz folie. Po uprzednim kontakcie z klientem, ustalamy termin odbioru materiałów oraz ich cenę – zazwyczaj za kilogram odpadu. Dużą liczbę plastików otrzymujemy szczególnie podczas demontażu części samochodowych, które w dużej mierze są wykonane z tego materiału. Przyczyniamy się w znacznym stopniu do ochrony środowiska poprzez zastosowanie najnowszych technologii utylizacyjnych.