Odbiór, skup tworzyw sztucznych

Odbieramy każdy rodzaj tworzyw sztucznych niezależnie od ich wartości handlowej.
Nasza oferta odbioru jest skierowana do klientów:
- z sektora przemysłowego (odpady z wtrysku lub wytłaczania, guma)
- przedsiębiorstw z sektora komunalnego (odpady opakowaniowe).