Niszczenie dokumentów

Zapewniamy profesjonalny i kompleksowy odbiór odpadów przemysłowych.
Zgodnie z ustaw± o odpadach podstawiamy kontenery na odpady niebezpieczne i przemysłowe, wystawiamy specjalne potwierdzenia utylizacji.

Kontenery na odpady niebezpieczne:
- są szczelne
- schludne
- pojemne,

Odpady przemysłowe i niebezpieczne to:
- te które zostały wytworzone w przemysle
- są rakotwórcze, palne, zagrażające życiu i zdrowiu
- są oznaczone specjalnymi dragramami lub wzbudzaja podjerzenie że są niebezpieczne