Kontenery na odpady Wrocław +48 796 970 281

Podstawiamy kontenery od 1m3 do 40m3 (wymiary najpopularniejszego kontenera 7 m to, dł. 3,6 m, sz. 1,8 m, w. 1,6 m), czas realizacji zlecenia do 4 godzin. Prowadzimy pełn± dokumentację zwi±zan± z przekazywaniem i ewidencj± odpadów, a dla naszych klientów sporz±dzamy karty przekazania odpadów.

Jako jedna z nielicznych firm we Wrocławiu, mamy decyzję Prezydenta Miasta na zbieranie odpadów budowlanych, spełniamy wszelkie standardy w zakresie gospodarowania tymi odpadami.

Podstawaimy kontenery na surowce wtórne (makulature), odpady budowlane w tym gruz, odpady przemysłowe i komunalne.

Każdy nasz samochód wyposażony jest w GPS-a, co ułatwia zarz±dzanie flot±, dzięki czemu nasi stali klienci mog± mieć wgl±d on-line w to, gdzie i w jakim czasie będzie samochód obsługuj±cy ich budowę.

SprawdĽ sam i nie trać czasu na szukanie kogo¶ innego!

Zadzwon aby sprawdzic ceny i dostepnosc kontenerow.

Zamow kontener we Wroclawiu 796 970 281:


Niezbędne informacje to rodzaj odpadów, wielko¶ć kontenera, adres, termin podstawienia, telefon kontaktowy.

Wrocław to największe miasto w Polsce na ziemiach odzyskanych, a czwarte w całym kraju pod względem wielkości. Od początku transformacji Wrocław jako miasto akademickie oraz jedyne w Polsce połączone autostradą z Europą w 100 procentach wykorzystało swoje możliwości rozwoju. To tutaj napływały od początku wielkie koncerny światowe tworząc swoje oddziały i siedziby. Pod Wrocławiem przy współpracy z gminą Kobierzyce utworzono na Bielanach Wrocławskich i Biskupicach Podgórnych olbrzymie strefy handlowo przemysłowe. Na rok 2015 Wrocław liczył sobie 628000 mieszkańców, jest to ilość liczona bez osób przyjezdnych, studentów itp.

 www.kontenernagruz.eu